EN EN

Przetargi

Data ogłoszenia Data zakończenia Szczegóły
12.07.2017 27.07.2017 Budowa zakładu montażu kompaktowych modułów do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pt.: „Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, kompaktowych modułów wytwarzania energii elektrycznej z biomasy dzięki wdrożeniu wyników prac B+R”

Szczegóły
07.07.2017 07.08.2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badawczo-Rozwojowego

Szczegóły
04.07.2017 04.08.2017 Dostawa urządzeń

Szczegóły
24.06.2017 10.07.2017 Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany - znajduje się w Załączniku do niniejszego zapytania.

Szczegóły