Тендеры

Data ogłoszenia Data zakończenia Szczegóły
28.09.2017 06.11.2017

Dostawa sprzętu pomiarowego


Szczegóły
28.09.2017 30.10.2017

Dostawa sprzętu pomiarowego


Szczegóły

28.09.2017 30.10.2017

Dostawa sprzętu laboratoryjnego


Szczegóły
28.09.2017 30.10.2017

Dostawa przemysłowego tomografu komputerowego


Szczegóły

03.08.2017 04.09.2017

Dostawa sprzętu laboratoryjnego


Szczegóły
01.08.2017 01.09.2017

Dostawa sprzętu laboratoryjnego


Szczegóły
31.07.2017 30.08.2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Szczegóły
12.07.2017 27.07.2017 Budowa zakładu montażu kompaktowych modułów do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pt.: „Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, kompaktowych modułów wytwarzania energii elektrycznej z biomasy dzięki wdrożeniu wyników prac B+R”

Szczegóły
07.07.2017 07.08.2017

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badawczo-Rozwojowego [ Zakończony ]

Szczegóły

Wygrywający to: Narapadon s.r.o, 1Maje 17, 739 61 Trinec 1

04.07.2017 04.08.2017

Dostawa urządzeń [ Zakończony ]

Szczegóły

Wygrywający to: Narapadon s.r.o, 1Maje 17, 739 61 Trinec 1

24.06.2017 10.07.2017 Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany - znajduje się w Załączniku do niniejszego zapytania.

Szczegóły