News

Projektujemy innowacyjne urządzenie do wytwarzania prądu

Nasza firma bierze udział w projekcie "Ekompakt", który zakłada zaprojektowanie i budowę kompaktowego urządzenia do wytwarzania prądu. Zgazowarka, bo tak nazywać się będzie to urządzenie, powstaje przy współpracy z Politechniką Wrocławską oraz licznymi ekspertami.

Ekompakt to kompaktowe urządzenie wytwarzające prąd z biomasy. Innowacyjny produkt będzie wyposażony w inteligentny i autonomiczny energetycznie system sterowania procesem i kontroli jakości biogazu oraz spalin. Główną częścią urządzenia jest zgazowarka, która odpowiedzialna jest podgrzanie biomasy i wyodrębnienie z niej gazu. W daleszej części urządzenie, dzięki specjalnemu silnikowi, będzie przetwarzać gaz na energię elektryczną.

Prototyp urządzenia ma również dbać o redukcję emisji niebezpiecznych gazów spalinowych oraz odpadów, a także minimalizację drgań i hałasu. Urządzenie będzie również odzyskiwać i wykorzystywać ciepło odpadowe. Celem całego projektu jest maksymalizacja efektywności energetycznej przy zachowaniu koncepcji prośrodowiskowej.