Aktualności

Konferencja Nowe Projekty

Pod koniec listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii na temat współpracy państwa i jednostek samorządu  terytorialnego wraz przedsiębiorcami. Na konferencji omawiano nowe projekty w górnictwie i energetyce z udziałem wielu zaproszonych gości.

Byliśmy na konferencji poświęconej OZE

20 grudnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE). Jej celem było określenie wspólnych działań wielu podmiotów w celu efektywnego wykorzystania zapisów ustawy o OZE.

Realizujemy kolejne projekty unijne

Nasza firma pozyskała środki finansowe z Funduszy Europejskich na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego zaawansowanych proekologicznych rozwiązań termochemicznych oraz na rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, kompaktowych modułów wytwarzania energii elektrycznej z biomasy dzięki wdrożeniu wyników prac B+R.

O naszej firmie w prasie

Na przestrzeni lat informacje na temat naszej firmy ukazywały się w największych polskich gazetach i portalach. Poniżej prezentujemy kilka artykułów na temat działalności naszej firmy, jakie ukazały się w prasie. Zapraszamy do lektury.

"Demonstrator+" już na ukończeniu

Zbliżamy się do końca prac nad projektem "Program Demonstrator+" współfinansowanym przez Unię Europejską. W jego ramach tworzymy i testujemy kompaktowy moduł wytwarzania energii elektrycznej z biomasy. Projekt zostanie ukończony z końcem października 2016 roku.