Aktualności

"Demonstrator+" już na ukończeniu

Zbliżamy się do końca prac nad projektem "Program Demonstrator+" współfinansowanym przez Unię Europejską. W jego ramach tworzymy i testujemy kompaktowy moduł wytwarzania energii elektrycznej z biomasy. Projekt zostanie ukończony z końcem października 2016 roku.

Dotacje na innowacje

Program Demonstrator+

"Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnego, kompaktowego modułu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy" 

Nazwa beneficjenta:    Cad-Mech Sp. z o.o.
Wartość projektu:    20 451 458 PLN
Udział Unii Europejskiej: 15 493 370 PLN

Okres realizacji: od 1 listopad 2013 - do 31 październik 2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany przy współpracy z:
Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej  
z Katedrą Inżynierii Pojazdów