Aktualności

Dołączamy do Karkonoskiego Klastra Energii

Firma Cad-Mech dołączyła do Karkonoskiego Klastra Energii. Jest to jeden z pierwszych klastrów energii w Polsce. Celem Klastra jest prowadzenie działań zmierzających do spopularyzowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz propagujących "zieloną energię".