Demonstrator+

Dotacje na innowacje

Program Demonstrator+

"Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnego, kompaktowego modułu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy" 

Nazwa beneficjenta:    Cad-Mech Sp. z o.o.
Wartość projektu:    20 451 458 PLN
Udział Unii Europejskiej: 15 493 370 PLN

Okres realizacji: od 1 listopad 2013 - do 31 październik 2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany przy współpracy z:
Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej  
z Katedrą Inżynierii Pojazdów

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu - www.ekompakt.info.pl