Dachy membranowe

Zadaszenia membranowe są coraz częściej wykorzystywane w architekturze. Pozwalają na niemal nieograniczone możliwości projektowanie dachów. Dachy membranowe są często wykorzystywane do zadaszeń obiektów sportowych, np. stadionów. Nasza firma stworzyła mechanizm rozpinania dachu membranowego, który jest wykorzystywany w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach.

Mechanizm do rozpinania dachu membranowego składa się z trzech głównych zespołów:

Wciągarka linowa zamontowana jest przegubowo na słupie, do którego mocowane są także główne liny nośne dachu. Mocowanie wyciągarki umożliwia dostosowanie jej położenia do kierunku liny nośnej jak pokazano na Rys.1, 2.

Rys. 1 Projekt mocowanie wyciągarki na słupie i linie nośnej

Rys. 2 Mocowanie wyciągarki na słupie i linie nośnej

Na wyciągarce znajduje się zespół siłowników odpowiedzialnych za:

Po ostatecznym zaryglowaniu membrany wszystkie urządzenia mechaniczne, hydrauliczne i system sterowania mogą zostać wyłączone. W tym stanie membrana jest ostatecznie zaryglowana i zabezpieczona. Membrana podwieszona jest do wózków ślizgowych, które poruszają się po głównych linach nośnych dachu. (Rys. 3)

Rys. 3 Wózki ślizgowe

System rozpinania dachu sterowany jest poprzez system automatyki. System ten jest zdublowany i składa się z pulpitu stałego zamontowanego na szafie sterowniczej oraz z pulpitu radiowego umożliwiającego operatorowi sterowanie z dowolnego punktu amfiteatru i jednoczesna kontrolę pracy wszystkich urządzeń. (Rys. 4 i 5)

System sterowania pozwala na ciągła kontrolę pracy wszystkich urządzeń mechanicznych i hydraulicznych oraz na sterowanie urządzeniami zamontowanymi na określonym słupie indywidualnie. Ten stan pracy jest szczególnie przydatny przy pracach serwisowych kalibracji membrany.

Rys. 4 Ekran panelu sterowania stacjonarnego i przenośnego

Rys. 5 Ekran w trybie serwisowym – wybór urządzeń zamontowanych na słupie nr 1

Dach membranowy Kadzielnia